Non Branded keywords – mäta sökmotortrafik

Dagens tips för sökmotorhungriga siteägare.

Hur ska man mäta trafiken man får från sökmotoroptimering. Det finns många olika tankar kring det här och åsikterna går isär. Många vill mena att det är den totala intäktsökningen som är det enda rimliga sättet att mäta resultat från sökmotoroptimering eftersom bottom line är det som räknas. Det har sina fördela mot andra sätt, exempelvis mäter man ju också kvaliten på besökaren, något som till exempel att mäta den totala trafikökningen inte gör. Det som resultatet inte kan göra däremot är att sortera ut det sökmotoroptimeringen, om du har många flera olika former av marknadsföring vill du förmodligen ha en nogrannare mätning för att se vilka resultat de olika delarna ger.

När det gäller sökmotoroptimering är det bästa att mäta på Non Branded Keywords, sökord som inte är direkt förknippade med ditt varumärke. Du missar att många besökare söker på ditt varumärke just för att de sett det i andra sökresultat men det är den mätning där du bäst kan uppskatta resultaten av din SEO. Ok, du kan inte se exakt vad du tjänar på din SEO, men du kan lätt jämföra med till exempel dina resultat från Sponsrade länkar. Om du dessutom skulle byta leverantör av SEO kan du lätt se skillnaderna.