Nikke Lindqvist lämnar Agent Interactive

När Agent Interactive i slutet på 2007 lyckades rekrytera Nikke Lindqvist var det en av rekryteringarna med högst profil i branschen, Lindqvist har gjort sig känd som en av de mest aggressiva förespråkarna för så renhårig SEO som möjligt och har flera gånger avslöjat diverse smutsiga metoder SEO-bolag använt sig av. Nu lämnar Nikke däremot Agent Interactive men har enligt egen utsago fortfarande en del affärer ihop med företaget.