SEO-Proffs.se

I dagarna har Jim Westergren lanserat siten SEO-Proffs.se och den har redan lyckats bli kontroversiell. En lista över seriösa aktörer i branschen ger naturligtvis upphov till diskussioner kring kriterierna. Det är alltid svårt att sätta gränser för vilka som ska finnas med på en lista av det här slaget och särskilt förstås när det gäller en ung bransch utan egentliga branschorgan.