Stora fluktuationer i SERP under helgen

Senaste dagarna har det svängt rejält i flera av Googles sökresultat. Frågan har diskuterats ordentligt och många har varit oroliga att hela verksamheter ska gå omkull (exempel) både i Sverige och i övriga världen. Nu verkar allt återgått till det normala igen men det är ett tydligt tecken på vilken makt Google har över internetmarknaden.