SEO-Skolan

 • Vad är SEO

SEO (Search engine optimization) eller Sökmotoroptimering som det ofta kallas på svenska är när man arbetar för att nå bra positioner i de organiska sökresultaten i sökmotorer. När vi säger de organiska resultaten menar vi alltså de resultat som inte är annonser. När man arbetar med SEO i Sverige är det vanligtvis Google det handlar om på grund av Googles stora marknadsandel, det lönar sig helt enkelt endast mycket sällan att arbeta mot någon av de andra sökmotorerna. SEO som bransch är väldigt ung av naturliga skäl, sökmotorer har helt enkelt inte funnits så länge. Det innebär bland annat att SEO fortfarande är mycket lönsamt för att konkurrensen om placeringarna inte är särskilt hård ännu, åtminstone inte i de svenska sökresultaten.Varje framgångsrik SEO kan delas in i 4 steg. Det finns 4 element som måste finnas med i en framgångsrik SEO-strategi. Om man missar något av stegen är det snarare tur om man lyckas än en fungerande strategi. Dessa steg är Analys, Onpage, Linkbuilding och Uppföljning. Alla stegen är viktiga men en del är mer tidskrävande än andra. Genom att försäkra dig om att du lever upp till kraven i vart och ett av stegen kan du också försäkra dig om att nå resultat i din SEO.

 • Analys (sökordsanalys, trafikanalys)

För att kunna genomföra en framgångsrik SEO behöver du veta vilka sökord du ska satsa på. En del sökord som kanske verkar bra kan ha riktigt lågt söktryck eller en allt för hög konkurrens. Genom att analysera trafiken kan du ta fram en strategi för din SEO och det bästa stället att börja är Googles Keyword Tool. Genom att skriva in ämnet på siten du ska optimera kommer du både få förslag på sökord och dessutom statistik på antalet sökningar som görs varje månad. Kom ihåg att ställa in Exakt Matchning för att få fram de rätta siffrorna för sökningarna. Det är endast nyligen som Google börjat visa faktiska siffror på trafiken och om de i framtiden skulle ändra sig kan det vara bra att känna till Wordtracker och Overture.När du nu känner trafiknivåerna på de relevanta termerna finns det några saker du behöver vikta dem mot. De två viktigaste är relevansen och konkurrensen. Att välja relevanta sökord är viktigt för att trafiken ska vara bra till något, om du till exempel säljer begagnade bilar kanske gratis kamera inte är ett så bra sökord trots att det har bra med trafik. Konkurrensen är viktig för att kunna välja sökord där du kan få så mycket trafik som möjligt med så lite ansträngning som möjligt. Det hjälper inte att sökordet har massiv trafik om konkurrensen är oöverkomlig.Att mäta relevans är komplicerat men om du arbetar med din egen site är det förstås lättare, många webmasters är ju de som har bäst koll på sina ämnen. Generellt kan man säga att ju närmare produkten eller tjänsten i fråga sökordet är desto bättre konverterar det. Klockor kommer alltså konvertera sämre än Omega Seamaster om det är just Omega Seamaster du säljer trots att det faktiskt är en klocka.Konkurrens är också lite svårt att mäta, åtminstone i jämförelse med trafiknivåerna. Det finns en del ganska enkla knep eftersom att göra en fullständig analys av konkurrensen är mycket tidskrävande. Egentligen behöver du i princip gå igenom samtliga inlänkar till siterna du tävlar mot. Det kanske simplaste är att se om Wikipedia finns i resultatet. Endast i undantagsfall är Wikipedia en site som syns på högt konkurrensutsatta sökord. Du kan alltså blixsnabbt få en inblick i konkurrensen genom att se vilken position Wikipedia ligger på. Ironiskt nog ligger Wikipedia i toppen på några av de allra mest konkurrensutsatta sökorden men det kommer av andra anledningar. En mer komplett analys som ändå inte tar så lång tid är att kolla några viktiga faktorer på ett antal av de sidor som visas i sökresultatet. Kolla antalet indexerade sidor, PageRank och antal inlänkar så har du en ganska bra bild. Antalet indexerade sidor kollar du lätt genom att skriva in site:domänen.com i Googles sökruta. PageRank ser du genom att gå in på sidan med Google Toolbar installerad. För att få fram antalet inlänkar används förslagsvis Yahoo som visat sig pålitligast även om inte heller Yahoo på något sätt visar alla länkar. Skriv in Linkdomain:siten.com -domain:siten.com för att få fram alla länkar utom de som finns på den egna siten.OnpageAtt optimera själva siten kan verka vara den svåra delen men det är för den lite mer vane sökmotoroptimeraren ofta ett mer mekaniskt arbete. Till att börja med handlar det om att säkerställa att Google och andra sökmotorer kan indexera siten utan problem. Saker som kan ställa till problem här är navigering som är byggd i Javascript, flash eller att siten använder frames. Om du har en väl fungerande html-navigering och använder dig av en html-sitemap ska det här inte vara några problem. Det du kan behöva se upp med är om du får mycket duplicate content något som kan vara vanligt i många cms.När siten är lätt att indexera gäller det att specificera sidor för de olika sökorden, att försöka optimera förstasidan för ett hundratal sökord är hopplöst så du behöver dela ut dem på undersidor. Varje sida som ska optimeras ska då innehålla sökordet i title, rubriker och text. Interna länkar som pekar till sidan ska också innehålla sökordet. Man kan värdera de olika elementen på sidan i den här ordningen:

 1. Title
 2. H1
 3. Interna länkar till sidan
 4. Fetstilat eller kursivt
 5. Brödtexten
 6. H2, H3 osv
 7. Meta Description
 8. Meta Keywords

Det är viktigt att varje del innehåller sökordet men om du tvingas välja är det alltså viktigast med Title osv.

 • Link Building

Att bygga inlänkar till siten är vanligtvis det mest tidskrävande i sökmotoroptimeringen om det inte råkar vara extremt liten konkurrens på sökorden. Det finns lika många metoder för att bygga länkar som det finns sökmotoroptimerare men ett bra ställe att börja på kan vara katalogerna som finns på DMOZ, Yahoo och KTHNOC. Andra vanliga sätt att bygga länkar är att byta dem med andra sitägare, köpa länkar, tipsa bloggare om något särskilt intressant man har på siten eller att arbeta aktivt med sociala nätverk.

 • Uppföljning

Uppföljningen av den SEO som görs glöms ofta bort men är extremt viktig eftersom SEO är en väldigt iterativ process. Genom att mäta resultat som positioner, trafik och konvertering på de viktiga sökorden kan du konstant förbättra dina intäkter från sökmotoroptimeringen. För att få tillförlitlig statistik kan Google Analytics vara ett bra ställe att börja på. Genom att göra ordentliga mätningar av trafiken på siten kommer du ha en bra grund för att bestämma hur framtida optimering ska gå till.